Klassrummet är Sveriges viktigaste rum

Vi är övertygade om att stå upp mer och arbeta leder till bättre hälsa, ökad inlärningsförmåga och bättre arbetsro i klassrummet. Barns arbetsmiljö måste tas på samma allvar som vuxnas. På våra arbetsplatser är det idag mer eller mindre standard med höj- och sänkbara bord för att det ger bättre hälsa, arbetsro och kreativitet.
Borde det inte också vara så för våra barn?

Forskning visar att för mycket stillasittande för barn är skadligt

Vi sitter på ett stort problem även i skolan.
Trots att kontorsarbetsplatserna har utvecklats enormt de senaste årtiondena, så ser det i skolan många gånger fortfarande ut som på 70-talet. Naturligtvis är god arbetsmiljö lika viktigt för barn som för vuxna. Tekniska hjälpmedel, färre gympalektioner och färre fritidsaktiviteter har gjort barnen mindre aktiva. Men att använda dator eller surfplatta innebär inte att man måste sitta ned.

Varför är stillasittande dåligt?
Det finns många skäl till att stillasittande är dåligt. Ett skäl är att LPL (Lipo Protein Lipase), som är ett enzym som spelar en viktig roll vid ämnesomsättningen, blir inaktivt. LPL:s syfte är att underlätta transporten av fettsyror inuti cellerna i hela kroppen, i musklerna och hjärtvävnaden för att nämna några. Vid stillasittande är LPL inaktivt vilket leder till att fett lagras i fettvävnad istället för att förbrännas som energi i musklerna.

WHO:s rekommendationer fysisk aktivitet för barn i åldrarna 5 – 17 år:
Barn och ungdomar i åldern 5-17 bör dagligen ägna sig åt minst 60 minuter fysisk aktivitet, medel till kraftig intensitet. Fysisk aktivitet inkluderar lek, spel, sport, transport, sysslor, rekreation, idrott eller annan planerad motion, inom ramen för familjen, skolan och samhällsaktiviteter. Mer än 60 minuter ger ytterligare fördelar för hälsan. De mesta av den dagliga fysiska aktiviteten bör vara rörelse av medel intensitet. Högintensiv träning bör införlivas (inklusive sådana som stärker muskler och ben), minst 3 gånger per vecka.

Hur aktiva är barn och ungdomar?
Här följer några exempel: Studier i Sverige visar att endast 30% av 4-åringarna når upp i rekommenderad fysisk aktivitet på vardagarna och bara 20% av 4-åringarna når upp i rekommenderad fysisk aktivitet på helgerna (se tabell). Dessutom är det bara var åttonde 13-åring som rör på sig tillräckligt mycket varje dag. Man har också efter undersökningar konstaterat att bara 50% av skolidrotten är ”aktiv” tid, resten är stillasittande genomgångar och teori.

Men fysisk aktivitet behöver inte bara vara idrott.
En aktiv arbetsmiljö ger piggare elever som lättare kan koncentrera sig och få mer lust till lärande. Genom att ge barnen möjlighet att stå upp och jobba så skapar vi ett naturligt inslag av aktivitet i klassrummet. Det har visat sig att bara 10 minuters aktivitet per timme motverkar negativa effekter av stillasittande.

 

“För oss är klassrummet Sveriges viktigaste rum och vi är övertygade om att kunna stå och arbeta ger barn och unga bättre koncentration, hälsa och en mer kreativ och lugn arbetsmiljö. Att må bra och vara bekväm på sin arbetsplats borde vara en självklarhet – för såväl vuxna som barn. Därför har vi utvecklat ett särskilt höj- och sänkbart elevbord med tillhörande matta för klassrummet”, säger affärsområdeschef Henrik Botha.

Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Skolbarn i ålder 7 -18 år behöver röra på sig minst två timmar om dagen.*

En undersökning visar att barnen rör sig för lite på hälften av Sveriges grundskolor.*

– 47 procent av rektorerna anser att barnen på deras skola rör sig för lite och 10 procent vet ej

– 88 procent av rektorerna anser att det är prioriterat på deras skola att öka elevernas rörelse

– 47 procent av rektorerna säger att skolan saknar en rörelseplan och 5 procent vet inte om de har någon plan

– 3 av 10 använder inte sin rörelseplan

* www.folkhälsan.fi Sedan organisationen grundades år 1921 har Folkhälsan kombinerat vetenskaplig forskning med praktiskt hälsofrämjande arbete. Folkhälsans forskningscentrum vill bidra till att Folkhälsans hälsofrämjande arbete bygger på en vetenskaplig grund.

* Undersökningen genomfördes av Friskis&Svettis Riks mellan 26 februari 2013– 22 mars 2013 med hjälp av undersökningsverktyget EasyResearch. Totalt deltog 386 grundskolerektorer från hela Sverige.

Dags för idrott i klassrummet

Höj- och sänkbara bord även i skolan

Tekniska hjälpmedel, färre gympalektioner och färre fritidsaktiviteter har gjort barnen mindre aktiva. Men att använda dator eller surfplatta måste inte nödvändigtvis innebära att man sitter ned. ActiveS Skola – består av ett manuellt höj- och sänkbart elevbord med en tillhörande mjuk och skön matta att stå på. Eleven får en flexibel arbetsplats.

ActiveS Skola

[contact-form-7 id="1427" title="Prenumerera på vårt nyhetsbrev"]