ActiveS - Svenska skolan i Lahtis

Lahden ruotsinkielinen koulu / Svenska skolan i Lahtis

Lahden ruotsinkielinen koulu on yhtenäiskoulu vuosiluokille 0-9. I svenska gården toimii luokkatasot 0-6. Syksyllä 2019 on tällä uudella koululla 83 oppilasta. Myönteisen ActiveS-oppilaspöytäkokeilujakson päätteeksi vakuuttui koulu ActiveS-oppilaspöytien toimivuudesta ja päätti panostaa 33 kpl:lla ActiveS-oppilaspöytiin uusissa koulutiloissa. Uudet työpisteet on sijoitettu hajautetusti useisiin luokkatiloihin, jotta kaikilla oppilailla olisi parhaat mahdollisuudet vaihtelevaan työtapaan. Pöydät on sijoiteltu niin ryhmittäin kuin yksittäisiksikin työpisteiksi, ja koulu antaa paljon myönteistä palautetta pöytien tukevuudesta ja helppokäyttöisyyydestä.

Rehtori Karin Ihalainen

https://peda.net/lahti/koulut/svenskaskolanilahtis

ActiveS - Referens Svenska skolan i Lahtis
[contact-form-7 id="1427" title="Prenumerera på vårt nyhetsbrev"]