Äldre elever i ett klassrum med höj- och sänkbara StandUp Skola elevbord.

Miten kalustaa järkevimmin ActiveS Koululla?

Kyky luoda innovatiivisia, toimivia ja rikastuttavia oppimisympäristöjä on iso osa modernia tulevaisuuden koulua. Luokkahuoneen kalustus vaikuttaa siihen, miten oppilaat kokevat ja ymmärtävät huoneen, mutta se vaikuttaa myös sosiaaliseen käyttäytymiseen. Nykyään tutkitaan paljon sitä, miten ympäristö vaikuttaa aivojemme terveyteen. Se, miten me luemme ja koemme eri paikkoja, on kautta historian ollut tärkeää eloonjäämisemme kannalta. Yleisesti voidaan sanoa, että viihdymme parhaiten ympäristöissä, jotka haastavat aivojamme sopivina annoksina.

Alla on muutamia kalustusesimerkkejä sekä vihjeitä ja ehdotuksia, jotka saattavat sopia juuri teidän luokkahuoneeseenne. Opettaja tuntee luokkahuoneensa parhaiten ja luonnollisesti on huomioitava myös oppilaiden määrä, luokkahuoneen koko, oppilaiden ikä jne. On tärkeää, että oppilaat osallistuvat ja ymmärtävät, miksi ja miten heidän pitää seistä tai istua ActiveS Koulu-oppilaspöydillä, jotta ergonomisuus olisi optimaalinen. Tutkimus on osoittanut, että koetilanteessa ympäristö voi vaikuttaa oppilaiden suorituksiin jopa 15 %. Luokkahuoneen tarkkaan mietityllä kalustuksella voidaan saavuttaa monia positiivisia vaikutuksia.

Pöydät voidaan sijoittaa eri tavoin riippuen siitä, millaisia vaikutuksia kalustuksella halutaan saavuttaa. Asettelemalla seisomapöydät pieniin ryhmiin edistetään sosiaalista kanssakäymistä, kun taas seinien viereen asetellut pöydät vähentävät keskustelun määrää. Koska pöytiä on helppo siirrellä, käyttäjät voivat muokata kalustusta uudelleen oppitunnin sisällön, tavoitteiden ja tarkoituksen mukaan.

U-muoto

U-muotoinen asettelu lisää oppilaiden osallistumista. Keskustelu ja kysymykset lisääntyvät ja oppilaat osallistuvat enemmän. Tätä tapahtuu oppilaiden välillä, mutta myös oppilaiden ja opettajan välillä. Tässä sijoittelussa myös katsekontaktit lisääntyvät. On todella myönteistä, kun joku puhuu, kertoo tai selostaa jotain. U-muotoinen asettelu toimii erityisen hyvin luokissa, joissa ilmapiiri oppilaiden keskuudessa on levoton. Tämän asettelun avulla opettajan on helppo säilyttää kontakti kaikkiin oppilaisiin ja antaa samalla erityishuomiota oppilaille, jotka sitä tarvitsevat. Tämä asettelu on hyvä myös siksi, että oppitunti voidaan aloittaa ja lopettaa yhtä aikaa. Hyvänä täydennyksenä ovat näyttöruudut, kun tarvitaan kohdennettua keskittymistä, jolloin seisominen ja istuminen tulevat luonnolliseksi osaksi työtä.

Rivit

Seisomapöytien sijoittaminen riviin kannustaa oppilaita itsenäiseen työskentelyyn. Tällaisella sijoittelulla on usein helpompaa kasvattaa pöytien välistä etäisyyttä, mikä helpottaa työskentelyä, jossa vaaditaan keskittymistä ja fokusta. Etäisyys pöytien välillä voi myös helpottaa ilmeiden ja eleiden tulkintaa. Tämä voi auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia esimerkiksi tunneilmaisujen lukemisessa. Noin metrin etäisyys on yleensä tarpeeksi voidaksemme lukea toisiamme helpommin. Silloin vältämme katseen siirtelyn ja vilkuilemisen kokonaiskuvan saamiseksi. Koska oppilaiden välillä on välimatkaa, ympäristö ei vaikuta siihen, valitsevatko oppilaat istua vai seistä. Tämä asettelu sopii muun muassa kertaukseen, esityksiin, itsenäiseen työskentelyyn jne.

Toimintaperusteinen

Pöydät toimivat erittäin hyvin luokkahuoneessa, jossa oppimisympäristö on toimintaperusteinen. Useimmiten pöydät kannattaa sijoittaa nurkkaan. Joissakin tapauksissa luokkahuoneen muut pöydät ovat tavallisia pöytiä tai penkkejä. ActiveS-nurkkauksessa voi vuorotellen valita seisomapöydän käytön vaihtoehtona luonnolliselle liikkeelle. Tämä sijoittelu sopii hyvin omiin töihin, esimerkiksi työaikataulujen tekemiseen. Tutkimus on osoittanut, että 30 minuutin paikallaan istumisen jälkeen aivot siirtyvät lepotilaan. Keho viestittää, että on tauon ja palautumisen aika ja keskittymiskykymme heikkenee. Nousemalla säännöllisesti seisomaan vapautamme uutta energiaa niin, että keskittymiskyky paranee jälleen. Työskenneltäessä ActiveS-pöydillä on tärkeää keskustella oppilaiden kanssa siitä, mitä he tuntevat kehossaan noustaessa seisomaan ja istuttaessa alas. Miksi meidän on tarpeellista liikuttaa itseämme ja mitä aivoissamme ja kehossamme tapahtuu, kun nousemme seisomaan. Lisäämällä tätä tietoisuutta oppilaiden luottamus omiin kykyihin lisääntyy ja he voivat itse vaikuttaa omaan oppimiseensa ja mielialaansa.

Ryhmä

Ryhmätöissä ja työpajoissa korkeussäädettävät pöydät asetellaan ryhmäksi. Se helpottaa yhteistyötä ja lisää osallistumista ja luo hyvät edellytykset opiskella yhdessä. Jos pyrimme aktiivisesti luomaan hyviä suhteita positiivisessa oppimisympäristössä, aivomme rentoutuvat ja palautuvat. Tämän tuloksena olemme luovempia ja ongelmien ratkaisu on helpompaa. Tämä on erittäin hyvä kalustustapa, kun oppilaiden on tarkoitus kerrata ja selittää toisilleen, miten he ovat ajatelleet. Siitä tulee luonnollinen paikka ilmaista itseään suullisesti ja saada hyvää harjoitusta esiintymisestä ja puhumisesta pienemmän ryhmän edessä.

Ehdotuksissamme olemme ottaneet oppia niistä kouluista, jotka ovat jo kalustaneet koulunsa ActiveS Koulu oppilaspöydillä sekä saaneet apua Hjältebolagetilta ja Linda Bellvikiltä (kotisivu ruotsinkielellä)Linda työskentelee yrittäjyyteen oppimisen parissa – oppimisen joka stimuloi uteliaisuutta ja itseluottamusta. Linda on asiantuntija sellaisten työympäristöjen ja ilmapiirien luomisessa, joissa aivot viihtyvät parhaiten. Linda on useiden vuosien ajan rakentanut  tehokkaita oppimisympäristöjä kouluissa ja kehittänyt erilaisia työympäristöjä ympäri Ruotsia – perusta on aina ollut meidän tärkeimmäissä raaka-aineessa eli aivoissa.

 

[contact-form-7 id="1427" title="Prenumerera på vårt nyhetsbrev"]