Äldre elever i ett klassrum med höj- och sänkbara StandUp Skola elevbord.

Hvordan møblerer man smartest med ActiveS Skole?

At kunne skabe innovative, dynamiske og berigende læremiljøer er en stor del af den moderne, fremtidige skole. Hvordan vi møblerer et klasselokale påvirker hvordan eleverne oplever og opfatter lokalet, men det påvirker også den sociale adfærd. I øjeblikket er der meget forskning og mange studier omkring hvordan miljøet omkring os påvirker vores hjernesundhed. Hvordan vi aflæser og koder steder har været vigtigt for vores overlevelse gennem vores historie. Generelt kan man sige at vi trives bedst i miljøer, som udfordrer vores hjerne i passende dosis.

Nedenfor følger nogle eksempler på hvordan man kan møblere og tips og forslag som måske kan passe til netop jeres klasselokale. Det er pædagogen som kender sit klasselokale bedst, og naturligvis skal der tages hensyn til antallet af elever, klasselokalets størrelse, elevernes alder, etc. Det er vigtigt at eleverne engageret og får en forståelse for hvorfor og hvordan de skal stå, henholdsvis sidde ved ActiveS Skole elevbord for en optimal ergonomi. I et studie kunne man påvise, at miljøet kan påvirke elevernes præstation på standardiserede tester med op til 15 %. Ved nøje at gennemtænke hvordan man møblerer i et klasselokale kan der opnås flere positive effekter.

Alt efter hvilke effekter man ønsker at opnå med sin møblering, så kan man anbringe bordene på forskellige måder. Ved anbringelse af vores ståborde i små grupper fremmes den sociale interaktion, mens bord som anbringes langs en væg mindsker antallet af samtaler. Da bordene er lette at flytte rundt, giver det brugerne mulighed for at tilpasse møbleringen ud fra undervisningens indhold, mål og formål.

U-form

En U-formet anbringelse øger elevernes deltagelse. Der bliver mere samtale, der stilles flere spørgsmål og elevernes medvirken øger. Dette sker mellem elev og elev, men også mellem elev og pædagog. I denne anbringelse kan man også se at øjenkontakten øger. Det er meget positivt, når nogen skal tale, fortælle noget eller fremlægge noget. I en klasse hvor klimaet er uroligt blandt eleverne passer U-anbringelsen godt. I denne placering er det let for pædagogen at holde kontakten med alle elever og samtidig tilgodese de elever som behøver ekstra opmærksomhed. Ligeså en god anbringelse hvor undervisningen startes og afsluttes samtidig. Som et godt supplement er skærmene til arbejde i den rettede koncentration og valgmuligheden til at skifte mellem stående og siddende bliver en naturlig del i arbejdet.

Rækker

Ved anbringelse af ståbordene i rækker opmuntres eleverne til mere selvstændigt arbejde. I denne anbringelse er det oftest lettere at øge afstanden mellem bordene, hvilket kan gøre det lettere når der kræves meget rettet koncentration og fokus. Ligeså kan afstanden mellem bordene lette aflæsning af hinandens ansigtsudtryk, gestus eller miner. Det kan hjælpe en elev med vanskeligheder at aflæse følelsesudtryk med mere. Cirka en meters afstand plejer at være passende til på en let måde at aflæse hinanden. Så slipper vi for at flytte og flakke med blikket for at få et helhedsbillede. Da eleverne har en afstand mellem dem påvirkes omgivelserne ikke, og eleven kan vælge at sidde eller stå. Ved denne anbringelse passer blandt andet gennemgange, fremlægninger, eget arbejde med mere.

Aktivitetsbaseret

I klasselokaler hvor læremiljøet udformes ud fra en aktivitetsbaseret tanke, så har bordene en meget god funktion. Da er det oftest bedst at anbringe bordene i et hjørne. I nogle tilfælde er de øvrige bord i klasselokalet måske bænke/borde. I ActiveS-hjørnet skal man skiftes til at bruge ståbordene som et alternativ til naturlig bevægelse. Ved denne anbringelse passer eget arbejde godt, eksempelvis arbejdsskema. Forskning viser, at efter 30 minutters stillesiddende går hjernen ned i hvilestilling. Kroppen signalerer at det er tid til pause og styrkelse, og vores koncentrationsevne mindsker. Ved at stille sig op med jævne mellemrum frigør du ny energi, så at koncentrationen øger igen. Når man arbejder ved ActiveS-bordene, så er det meget vigtigt at tale med eleverne om hvordan det føles i kroppen, når man står op henholdsvis sidder ned. Hvorfor vi behøver at bevæge os, og hvad der sker i vores hjerne og vores krop, når vi står op. Ved at skabe denne bevidsthed hos eleverne øger vi tiltroen til den egen evne, og at de selv kan påvirke deres læring og velbefindende.

Grupper

Ved gruppearbejde og workshops anbringes bordene som kan hæves og sænkes i grupper. De fremmer samarbejdet og øger engagementet og giver gode forudsætninger for at lære sammen. Arbejder vi aktivt med at skabe gode relationer i et positivt læremiljø, så slapper vores hjerner af og får lidt styrke, hvilket medfører at vi bliver mere kreative og får lettere ved at løse problemer. Denne måde er en meget god møblering, når eleverne skal øve med hinanden og forklare for hinanden hvordan de har tænkt. Det bliver et naturligt sted at udtrykke sig mundtligt og giver god træning i at stå og tale foran mindre grupper.

[contact-form-7 id="1427" title="Prenumerera på vårt nyhetsbrev"]