Klasselokalet er Danmarks vigtigste rum

Vi er overbeviste om, at det styrker helbredet, indlæringsevnen og giver mere arbejdsro i klasselokalet, hvis eleverne har mulighed for at stå op i timerne. Børns arbejdsmiljø skal tages lige så alvorligt som de voksnes. På vores arbejdspladser er det i dag mere eller mindre standard at finde hæve-sænke-borde, som skal fremme helbred, arbejdsro og kreativitet.
Burde det ikke også være sådan for vores børn?

Forskning viser,

at det er skadeligt for børn at sidde stille for længe ad gangen

Vi sidder på et stort problem, også i skolen.
Til trods for at kontorarbejdspladserne er udviklet enormt i de seneste årtier, så ser det i skolen mange gange stadig ud som i 70’erne. Et godt arbejdsmiljø er naturligvis lige vigtigt for børn som for voksne.
Tekniske hjælpemidler, færre gymnastiktimer og færre fritidsaktiviteter har gjort børnene mindre aktive. Men at bruge en pc eller en tablet indebærer ikke at man skal sidde ned.

Hvorfor er stillesidden dårligt?
Der er mange grunde til at stillesidden er dårligt. En grund er at LPL (Lipo Protein Lipase), som er et
enzym der spiller en vigtig rolle ved stofskiftet, bliver inaktivt. LPLs formål er bl a at lette transporten af fedtsyrer indeni cellerne i hele kroppen, i musklerne og hjertevævet. Ved stillesidden er LPL inaktivt, hvilket medfører at der lagres fedt i fedtvævet i stedet for at blive forbrændt som energi i musklerne.

WHOs anbefalinger vedrørende fysisk aktivitet for børn i alderen 5 – 17 år:
Børn og unge i alderen 5-17 bør dagligt bruge mindst 60 minutter på fysisk aktivitet, middel til kraftig intensitet. Fysisk aktivitet inkluderer leg, spil, sport, transport, beskæftigelse, rekreation, idræt eller anden planlagt motion, inden for rammerne af familien, skolen og samfundsaktiviteter. Mere end 60 minutter giver yderligere fordele for sundheden. Det meste af den daglige fysiske aktivitet bør være bevægelse af middel intensitet. Højintensiv træning bør indlemmes (inklusive sådanne som styrker muskler og ben), mindst 3 gange per uge.

Hvor aktive er børn og unge?
Her følger nogle eksempler: Studier i Sverige viser, at kun 30% af de 4 årige når op til den anbefalede fysiske aktivitet på hverdage og kun 20% af de 4 årige når op til den anbefalede fysiske aktivitet i weekenderne (se tabel). Desuden er det kun hver ottende 13 årig som bevæger sig tilstrækkeligt meget hver dag. Man har også efter undersøgelser konstateret at kun 50% af skoleidrætten er ”aktiv” tid, resten er stillesiddende gennemgange og teori.

Men fysisk aktivitet behøver ikke kun at være idræt.
Et aktivt arbejdsmiljø giver mere kvikke elever, som lettere kan koncentrere sig og få mere lyst til at lære. Ved at give børnene mulighed for at stå op og arbejde så skaber vi et naturligt indslag af aktivitet i klasseværelset. Det har vist sig, at bare 10 minutters aktivitet per time modvirker negative effekter af stillesidden.

 

For os er klasselokalet Danmarks vigtigste rum, og vi er overbeviste om, at det styrker koncentrationsevnen, helbredet og giver et mere kreativt og roligt arbejdsmiljø, hvis børn og unge har mulighed for at stå op i timerne. Trivsel og det at føle sig godt tilpas på sin arbejdsplads bør være en selvfølge – for både voksne og børn. Derfor har vi udviklet et hæve-sænke-bord med tilhørende måtte, som er særligt beregnet til klasselokalet,” fortæller produktchef Henrik Botha.

Daglig fysisk aktivitet påvirker koncentrationsevnen og således også børnenes indlæring. Skoleelever i alderen 7-18 år bør være fysisk aktive i mindst to timer om dagen.*

En undersøgelse viser, at børnene på halvdelen af de svenske folkeskoler bevæger sig alt for lidt.*

– 47 procent af skolelederne mener, at børnene på deres skole rører sig for lidt, mens 10 procent siger, at de ikke har noget kendskab til niveauet.

– 88 procent af skolelederne anser det for at være en prioritet på deres skole at gøre eleverne mere fysisk aktive.

– 47 procent af skolelederne siger, at skolen ikke har nogen motionspolitik, mens 5 procent ikke ved, om de har en sådan politik.

– 3 ud af 10 fører ikke deres motionspolitik ud i praksis.

* www.folkhälsan.fi – Siden organisationens stiftelse i 1921 har Folkhälsan kombineret videnskabelig forskning med praktisk sundhedsfremmende arbejde. Folkhälsans forskningscenter er med til at sørge for, at organisationens sundhedsfremmende arbejde er videnskabeligt funderet.

* Undersøgelsen blev foretaget af Friskis&Svettis Riks i perioden 26. februar 2013-22. marts 2013 ved hjælp af undersøgelsesværktøjet EasyResearch. I alt deltog 386 folkeskoleledere fra hele Sverige.

Tid til motion i klasselokalet

Hæve-sænke-borde gør deres indtog i skolen

Tekniske hjælpemidler, færre idrætstimer og færre fritidsaktiviteter er med til at gøre børn mindre aktive. Den større og større brug af computere og tablets kræver dog ikke nødvendigvis, at man sidder ned. StandUp Skole består af et manuelt justerbart hæve-sænke-bord med en tilhørende blød og behagelig måtte, som eleven kan stå på. Eleven får en fleksibel arbejdsplads.

ActiveS Skole

[contact-form-7 id="1427" title="Prenumerera på vårt nyhetsbrev"]